Ευρωπαϊκός κωδικός λειτουργίας A464

Το εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company λειτουργεί από το 1997 στο Πάρκο Παραγωγής της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης.

Στο εργαστήριο επεξεργασίας κρέατος γίνεται όλη η διαχείριση των σφάγιων τα οποία προέρχονται από το σφαγείο της εταιρείας, η αποστέωση, η κοπή, η μεριδοποίηση και η συσκευασία.

Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο από την Bio Hellas για την δυνατότητά του να διαχειρίζεται και βιολογικό κρέας.

Η εργασία γίνεται με το χέρι από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και πραγματοποιούνται όλες οι συμβατικές και εξειδικευμένες κοπές κρέατος για την εξυπηρέτηση των αναγκών κάθε επαγγελματία.

Τα κομμάτια τεμαχισμένου κρέατος διακινούνται προς τα κρεοπωλεία, τους χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και τουρισμού και το κρεοπωλείο της εταιρείας με ιδιόκτητα μέσα, ώστε να διασφαλίζεται η αλυσίδα ψύξης.

Εδώ γίνεται και η επιλογή των κομματιών κρέατος που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή της μεγάλης γκάμας αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων που παράγει η εταιρεία.

Τα επεξεργάσιμα παραπροϊόντα και υποπροϊόντα προωθούνται προς τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας και τα μη επεξεργάσιμα υποπροϊόντα προς τη μονάδα Rendering της εταιρείας.

Εργασία με το χέρι με πείρα & γνώση

Συμβατικές & εξειδικευμένες κοπές για την κάλυψη των αναγκών κάθε επαγγελματία

Διανομή με ιδιόκτητα μέσα για την διασφάλιση της αλυσίδας ψύξης