Ευρωπαϊκός κωδικός λειτουργίας BIC13 

Οι μονάδες επεξεργασίας ζωικών παραπροϊόντων και υποπροϊόντων της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος  Meat Company λειτουργούν στο Πάρκο Παραγωγής της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης.

Οι δύο μικρές μονάδες επεξεργάζονται τα ζωικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από το σφαγείο της εταιρείας και είναι απαραίτητες για την ολοκληρωμένη διαχείριση του αρχικού ζωικού κεφαλαίου.

Ζωικά παραπροϊόντα

Τα βρώσιμα ζωικά παραπροϊόντα (εντόσθια και λίπος), αφού υποστούν την ενδεδειγμένη επεξεργασία, χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων ή πωλούνται ως πρώτη ύλη για σούπες και πατσά στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά της Ξάνθης και στους επαγγελματίες της εστίασης.

Ζωικά υποπροϊόντα

Τα ζωικά μη βρώσιμα υποπροϊόντα (δέρματα), αφού υποστούν την ενδεδειγμένη αρχική επεξεργασία, διακινούνται προς τους εξειδικευμένους μεταποιητές για περαιτέρω κατεργασία και παραγωγή δερμάτινων ειδών.

Τα υπόλοιπα μη βρώσιμα υποπροϊόντα (κόκκαλα κτλ.) προωθούνται προς την μονάδα Rendering της εταιρείας για καύση ή αδρανοποίηση κι από εκεί διακινούνται σε εξειδικευμένους μεταποιητές ή μεταφέρονται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ως απολύτως ασφαλή απορρίμματα για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ολοκληρωμένη διαχείριση του αρχικού ζωικού κεφαλαίου