Ευρωπαϊκοί κωδικοί λειτουργίας 208Υ123EL72HP & 42Y2EL72M 

Hμονάδα επεξεργασίας υποπροϊόντων και παροχής υπηρεσιών Rendering της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company λειτουργεί στο Πάρκο Παραγωγής της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης.

Διαθέτει δύο γραμμές παραγωγής, μία για καύση και μία για αδρανοποίηση και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εταιρείας και τις ανάγκες όλης της Θράκης, ως η μοναδική μονάδα του είδους σε όλη την περιοχή.

Στην μονάδα Rendering καταλήγουν για καύση ή για αδρανοποίηση τα μη επεξεργάσιμα υποπροϊόντα του σφαγείου, τα απορριφθέντα ως ακατάλληλα σφάγια, τα νεκρά ζώα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που για διάφορους λόγους πρέπει να καταστραφούν.

Τα υποπροϊόντα της αδρανοποίησης διακινούνται σε εξειδικευμένους μεταποιητές ή μεταφέρονται στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ως απολύτως ασφαλή για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον απορρίμματα. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση ζωικών υπολειμμάτων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη

Συνδεδεμένη με τη μονάδα Rendering της εταιρείας είναι η πιλοτική εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης ζωικών υπολειμμάτων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εκ του μηδενός από την εταιρεία, σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην πιλοτική εγκατάσταση, με την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας, από την επεξεργασία των υπολειμμάτων παράγεται βιοαέριο με δυνατότητα μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια, ικανή να υπερκαλύψει τις ανάγκες της εταιρείας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος, από το 2010 μέχρι και σήμερα, συνεργάζονται αρμονικά περισσότερα από 30 άτομα: τεχνικό προσωπικό της εταιρείας, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης έχει προσφέρει ποικίλα οφέλη τόσο στο περιβάλλον και στην εταιρεία, όσο και στην εκπαιδευτική, επιστημονική και τοπική επιχειρηματική κοινότητα, έχοντας ανοίξει νέους δρόμους έρευνας, καινοτόμων εφαρμογών και επιχειρηματικών ευκαιριών συν-αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων. 

Το πιλοτικό έργο έδωσε έμπνευση για την εκπόνηση περισσότερων από 20 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και μιας διδακτορικής διατριβής και έχει βραβευθεί με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Οικόπολις το 2017 και με Environmental Award το 2018.

Περισυλλογή & καύση νεκρών ζώων

Η εταιρεία αναλαμβάνει την περισυλλογή και καύση νεκρών ζώων στην περιοχή της Θράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Rendering, Τ. 2451600500, Δευτέρα μέχρι Σάββατο, 07:00-15:00

Η μοναδική μονάδα παροχής υπηρεσιών Rendering στην Θράκη

Ανάπτυξη & εφαρμογή καινοτόμων λύσεων διαχείρισης υπολειμμάτων

Περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό & επιστημονικό έργο υψηλής αξίας