Ευρωπαϊκός κωδικός λειτουργίας EL 7200107

Ημονάδα εκτροφής της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company λειτουργεί από το 2001 στο Πάρκο Παραγωγής της εταιρείας, στο Λαμπρινό της Ξάνθης.

Στην φάρμα γίνεται συστηματική εκτροφή βοοειδών και εποχική εκτροφή αιγοπροβάτων.

Η φάρμα δεν είναι αναπαραγωγική, τα ζώα προέρχονται από το δίκτυο των συνεργαζόμενων τοπικών κτηνοτρόφων και στην περίπτωση των βοοειδών αξιοποιείται τοπικό ζωικό κεφάλαιο που διαφορετικά θα έμενε αναξιοποίητο.

Εκτροφή βοοειδών

Η εκτροφή των βοοειδών ακολουθεί φάσεις και κριτήρια:

  • επιλογή υγιών ζώων ηλικίας 10-30 ημερών, τα οποία προέρχονται από τουλάχιστον ένα γονέα κρεοπαραγωγικής φυλής. Οι συνεργαζόμενες φάρμες είναι απαλλαγμένες ασθενειών
  • μεταφορά των νεογέννητων στην φάρμα της εταιρείας, εμβολιασμός, σταβλισμός σε ατομικά διαμερίσματα μέχρι την ηλικία των 60 ημερών και την ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματός τους, τεχνητή γαλουχία, σταδιακή αύξηση της ξηράς τροφής και απογαλακτισμός
  • ομαδοποίηση με βάση τη μονάδα προέλευσης και σταβλισμός σε διαμερίσματα των 10 ζώων μέχρι την ηλικία των 6-7 μηνών
  • ελεύθερος σταβλισμός και βόσκηση μέχρι την ηλικία των 12-14 μηνών

Η φροντίδα των ζώων από το έμπειρο προσωπικό της φάρμας είναι καθημερινή και το σιτηρέσιο περιλαμβάνει ελληνικές φυσικές ζωοτροφές. Σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο κτηνίατρο, η παρακολούθηση της ομαλής ανάπτυξής τους είναι συνεχής.

Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με ομάδες γεωργών, κτηνοτρόφων και ειδικών σε θέματα εκτροφής για την ανάπτυξη και διάδοση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών εκτροφής. Στόχος της είναι η ενδυνάμωση του ρόλου του παραγωγού στην προσφορά στην αγορά επώνυμου, ποιοτικού, απαλλαγμένου από διατροφικά σκάνδαλα ελληνικού κρέατος και λοιπών προϊόντων κρέατος.

Εκτροφή αιγοπροβάτων

Με ανάλογα κριτήρια, διαδικασίες και στόχους γίνεται και η εκτροφή αιγοπροβάτων όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εντείνεται τους χειμερινούς και πρώτους ανοιξιάτικους μήνες για να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση της παραδοσιακής πασχαλινής κατανάλωσης πρόβειου και αίγειου κρέατος.

Στόχος της εταιρείας είναι η ανάπτυξη της αγοράς του ελληνικού κρέατος

Εκτροφή με αυστηρά κριτήρια & διαδικασίες

Αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων

Εκτροφή χαμηλής έντασης εστιασμένη στην φυσικότητα

Προστιθέμενη αξία για όλη την αλυσίδα παραγωγής

Η προστασία των ζώων εκτροφής

Εκτροφή σεβόμενη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων στις μονάδες εκτροφής.

Ηεκτροφή στην φάρμα της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company γίνεται με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες για την προστασία των ζώων στις μονάδες εκτροφής.

Τα εκτρεφόμενα ζώα προστατεύονται από:

Την πείνα και τη δίψα

Τα ζώα έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και άφθονη τροφή, ώστε να μην αναπτύσσουν ανταγωνιστική συμπεριφορά.

Την καταπόνηση

Σταβλίζονται σε ατομικά ή ομαδικά καταλύματα, στεγασμένα ή ημιυπαίθρια, ανάλογα με την ηλικία τους και την εποχή του χρόνου. Η μεταφορά τους προς τη φάρμα γίνεται με σεβασμό στους ισχύοντες κανόνες ασφαλούς μεταφοράς, ενώ αποφεύγονται οι περιττές μετακινήσεις τους μέσα στις εγκαταστάσεις της φάρμας. Ομαδοποιούνται σε κοινότητες σύμφωνα με τη φάρμα γέννησής τους, ώστε να αναπτύσσουν υγιές ανοσοποιητικό σύστημα και να συμβιώνουν αρμονικά.

Τον πόνο, τους τραυματισμούς και τις αρρώστιες

Ζουν σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους με μειωμένο τον κίνδυνο τραυματισμών, ενώ ακολουθείται πρόγραμμα εμβολιασμού για την πρόληψη των ασθενειών. Παρακολουθούνται 365 ημέρες το χρόνο από εξειδικευμένο κτηνίατρο και μαζί με το προσωπικό της φάρμας φροντίζουν για την άμεση θεραπευτική αγωγή, εάν αυτά νοσήσουν. Η χορήγηση της κατά περίπτωση ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής γίνεται πάντα μετά από εμπεριστατωμένη διάγνωση και εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία. 

Το δικαίωμα έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς

Έχουν στην διάθεσή τους επαρκείς εξωτερικούς και στεγασμένους χώρους για φυσική δραστηριότητα, προστασία από τις καιρικές συνθήκες και ανάπαυση. 

Το φόβο και την ψυχική ταλαιπωρία

Η καθημερινή ζωή στην φάρμα κυλά με ηρεμία, τήρηση της ρουτίνας φροντίδας και καθαριότητας και εφαρμογή των καλών πρακτικών εκτροφής χωρίς τη χρήση βίας.