Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι από το Μάρτιο του 2018 η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company.

Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελεί μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και στην προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Για την ένταξη της εταιρείας Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company στην Πρωτοβουλία, όπως και για όλες τις εταιρείες μέλη, απαιτήθηκε η πιστοποίησή της από την Eurocert, ελληνικό φορέα πιστοποίησης, πως πληροί τα κύρια κριτήρια που αφορούν:

 • την επιχειρηματική της έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας
 • την κατά πλειοψηφία ελληνική της ιδιοκτησία, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εντός Ελλάδας
 • την εφαρμογή, με απόλυτη αυστηρότητα, της εργατικής νομοθεσίας
 • την υψηλή προστιθέμενη αξία που παράγει στην Ελλάδα
 • την συνεργασία της με ελληνικές επιχειρήσεις για τις ανάγκες προμηθειών και λήψης υπηρεσιών
 • την νομιμότητα στην άδεια λειτουργίας της
 • την ικανοποίηση των υποχρεώσεων της απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο

Τα κριτήρια ποιότητας που αφορούν:

 • την συμμετοχή της σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις
 • την μέριμνα για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
 • την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών

Εκτός από την πιστοποίηση και τη σήμανση των ελληνικών επιχειρήσεων με το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σύμφωνα με τα κύρια και ποιοτικά κριτήρια απονομής, η χρήση του σήματος καθίσταται εφικτή και σε ένα προϊόν εφόσον αυτό συγκεντρώνει τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • η βασική Α’ ύλη που χαρακτηρίζει το προϊόν και ταυτίζεται με την μορφή κατανάλωσης είναι ελληνικής προέλευσης και αναγράφεται στη συσκευασία
 • τα συστατικά ή οι Α’ ύλες που χρησιμοποιούνται, ανεξαρτήτως προέλευσης, τυγχάνουν επεξεργασίας σε ελληνικά εργοστάσια ώστε το τελικό μεταποιημένο προϊόν να έχει δεχθεί ικανή προστιθέμενη αξία από εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές.

Οι στόχοι της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ:

Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ δεσμεύεται να αναλαμβάνει να υποστηρίζει, να προβάλλει, να επιβραβεύει και να εμπνέει δράσεις, οι οποίες:  

 • αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας 
 • αναδεικνύουν την σημασία των προϊόντων που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν σε ελληνικές εταιρίες ως πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πολιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παραγωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο  
 • προβάλλουν την Ελλάδα μέσα από τις δραστηριότητες των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων 
 • συμβάλλουν στην άμεση μείωση του εμπορικού ελλείμματος
 • δημιουργούν υψηλό αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας στα ελληνικά προϊόντα 
 • εξασφαλίζουν και προωθούν τον υγιή ανταγωνισμό στην λειτουργία της αγοράς 
 • εκπαιδεύουν την κοινωνία και τους κοινωνικούς εταίρους για την υψηλότερη, σχετική, προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι ελληνικής ιδιοκτησίας παραγωγικές εταιρίες προς όφελος της ελληνικής οικονομίας
 • μελετούν, ερευνούν και τεκμηριώνουν ιστορικά την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη προϊόντων στην χώρα μας
 • καθιστούν γνωστό το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και τα προϊόντα που επισημαίνονται, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • εκπαιδεύουν τους νέους στην επιχειρηματικότητα και την παραγωγή
 • αναπτύσσουν συνεργασίες και κοινές προωθητικές πρωτοβουλίες μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, εδώ.

Ακολουθήστε την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στο facebook, εδώ και στο Linkedin, εδώ

Διατηρήστε την επικοινωνία μαζί μας

Εγγραφείτε στην λίστα των αποδεκτών του newsletter της εταιρείας για να μαθαίνετε άμεσα και χωρίς καμία δέσμευση όλα τα νέα της.

Πρόσκληση 9η ΕΞΠΟΤΡΟΦ 2023
25 Ιανουαρίου, 2023no comments
In
Πρωτοχρονιάτικη πίτα 2023
21 Ιανουαρίου, 2023no comments
In
Η Eurobank στο Πάρκο Παραγωγής
18 Ιανουαρίου, 2023no comments
In
Θερμές ευχαριστίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Ξάνθης
19 Δεκεμβρίου, 2022no comments
In
7η Οργανοληπτική αξιολόγηση ελληνικών προϊόντων με βάση το κρέας 2022
12 Δεκεμβρίου, 2022no comments